ΟΓΚΟ-ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ογκοθερμία: αρχές και πρακτικές

ΟΓΚΟ-ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΟΓΚΟ-ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ

Κλινικά η ογκο-υπερθερμία ορίζεται ως η ανύψωση της θερμοκρασίας τοπικά – περιοχικά πέρα από το φυσιολογικό , σε εύρος 42ºC ως 45ºC, ή συστηματικά σε όλο το σώμα σε εύρος 39.5ºC – 42ºC, χωρίς να προκαλεί τοξικά φαινόμενα. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΟ-ΥΕΡΘΕΡΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Αλλες θερμοθεραπευτικές μέθοδοι είναι ο θερμοκαυτηριασμός (thermoablation) και η χειρουργική διαθερμία (surgical diathermy, bovie)

Οι δύο αυτές μέθοδοι προκαλούν άμεση καταστροφή των κυττάρων επειδή χρησιμοποιούν θερμοκρασίες άνω των 45ºC. 

Η ογκοθερμία έχει βιολογικό τρόπο δράσης,  που βασίζεται στην αυτόλυση των καρκινικών κυττάρων (λόγω καταστροφής των λυσσοσωμάτων) αλλά και στην αδυναμία – αναστολή πολλαπλασιασμού τους (λόγω διαταραχής της διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης). Οι θερμοκρασίες που χρησιμοποιούνται είναι κάτω των 45ºC.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΓΚΟ-ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ

 • Τα καρκινικά κύτταρα είναι πιο θερμοευαίσθητα από τα φυσιολογικά, διότι το μικροπεριβάλλον τους (μέσα στον καρκινικό όγκο)  είναι υποξικό  και οξεωτικό
 • Ο καρκινικός όγκος υπερθερμαίνεται κατά την θερμοθεραπεία, διότι
  • ομηχανισμός απαγωγής θερμότητας που διαθέτει είναι ελαττωματικός: Τα ακανόνιστα, νεόπλαστα αγγεία του δεν μπορούν να αυξήσουν την αιματική ροή, όπως τα γύρω φυσιολογικά· έτσι, ο όγκος δεν ψύχεται επαρκώς
  • Ειδικότερα με την ογκοθερμία (σε αντίθεση με την παλαιότερη υπερθερμία) ο καρκίνος θερμαίνεται εκλεκτικά διότι προσελκύει μέσα του περισσότερη ενέργεια απ΄ ότι οι γύρω ιστοί.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Βλέπε: Περιοχική (Τοπική) Ογκοθερμία, Διεγχειρητική Υπερθερμία, Ολοσωματική Υπερθερμία

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΓΚΟ-ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η συνεργητική δράση της ογκο-υπερθερμίας με την ακτινοθεραπεία είναι καλά τεκμηριωμένη. Διάφοροι βιολογικοί παράγοντες ευνοούν την συνέργεια των δύο τρόπων αντιμετώπισης του καρκίνου:

 • ΥΠΟΞΙΑ

  • Τα υποξικά / ατελώς διατρεφόμενα κύτταρα, που βρίσκονται στον πυρήνα του όγκου, είναι πιο θερμοευαίσθητα.
  • Τα υποξικά / ατελώς διατρεφόμενα κύτταρα είναι πιο ακτινοάντοχα.
 • ΟΞΕΩΣΗ

  • Το οξεωτικό μικροπεριβάλλον του όγκου ευνοεί την τοξικότητα της ογκοθερμίας (χαμηλό εξωκυτάριο pH)
  • Το οξεωτικό μικροπεριβάλλον του όγκου δεν ευνοεί την τοξικότητα της ακτινοθεραπείας.
 • ΜΙΤΤΩΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

  • Η ογκοθερμία δρά στη φάση S του μιττωτικού κυτταρικού κύκλου, που είναι και η πιο ακτινοάντοχη.
  • Η ακτινοθεραπεία δρά στις φάσεις G/M που είναι και οι πιο θερμοάντοχες.
 • ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΡΟΗ

  • Η αιματική ροή στα αγγεία του όγκου δεν αυξάνεται στην ίδια αναλογία όταν αυτός θερμαίνεται σε σχέση με τους γύρω φυσιολογικούς ιστούς. Έτσι θερμαίνεται εκλεκτικά ο καρκινικός ιστός, ενώ η αύξηση της ροής αίματος στους φυσιολογικούς ιστούς απάγει τη θερμότητα. 
  • Καμμία μεταβολή αιματικής ροής δεν παρατηρείται στους ιστούς κατὰ την αγωγή με την ιονίζουσα ακτινοβολία.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΟΓΚΟ-ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η συνεργική δράση της ογκο-υπερθερμίας με τη χημειοθεραπεία γίνεται λόγω:

 • Της διαταραχής διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης των κυττάρων του όγκου (μείωση στεγανότητας), άρα αύξησης συγκέντρωσης των φαρμάκων μέσα στα καρκινικά κύτταρα
 • Της αύξησης της ταχύτητας των βιοχημικών και φαρμακολογικών αντιδράσεων λόγω της υπερθέρμανσης του καρκίνου
 • Με τις νέες νανοτεχνολογικές φαρμακοτεχνικές μεθόδους, τα καρκινκά κύτταρα καταστρέφονται υπερεκλεκτικά, εφ΄ όσον υποβληθούν σε ογκο-υπερθερμία

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Η περιοχική ογκο-υπερθερμία εφαρμόζεται δύο φορές την εβδομάδα για 12 αρχικά συνεδρίες, ενώ για να πετύχουμε και την συνεργική δράση, η περιοχική ογκο-υπερθερμία πρέπει να γίνεται εντός του επόμενου 12ώρου μετά την χημειοθεραπεία και εντός του επόμενου 3ωρου μετά την ακτινοθεραπεία.

Η ολοσωματική υπερθερμία συνήθως γίνεται την επόμενη της χημειοθεραπείας. Μπορεί να γίνει και συγχρόνως με την χημειοθεραπεία.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s